شیوه نامه ارتقای کیفی کارگاه ها

با سلام

همکاران محترم می توانند شیوه نامه و فرم ها(الف ، ب ، ج)و

جدول رشته های مربوط بهارتقای کیفی کارگاه ها را از دو لینک

زیر دانلود نمایید.

ضمناً بخشنامه ی مربوطه را می توانید از قسمت بخشنامه ها

دانلود نمایید.

دانلود1

 

دانلود2

/ 0 نظر / 10 بازدید