سوءالات آزمون بهداشت و ایمنی کار مستمر مرحله اول (استان کردستان)

سوالات و کلید سوالات امتحان مستمر آبان ماه م(مختص استان

کردستان)را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید. سایر استان ها نیز

بصورت اختیاریمی توانند از این سوالات استفاده نمایند.

دانلود سوالات

دانلودکلید سوالات 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید