بخشنامه و پوستر مسابقه هنرجویان

همکاران محترم می توانند بخش نامه و پوستر مسابقه هنرجویان بند 2-4 برنانمه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشوری را  از دو لینک زیر دانلود نمایند

 

دانلود1

دانلود2

/ 0 نظر / 51 بازدید