# بخشنامه_ها

بررسی وضعیت بهداشت و ایمنی کارگاه ها در زمینه صنعت

بخشنامه بررسی وضعیت بهداشت و ایمنی کارگاه ها در زمینه صنعت ( اختصاصی استانهای خراسان رضوی ، خراسان جنوبی، اصفهان، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

نشست تخصصی کشوری سرگروه های استانی بهداشت وایمنی کار

نشست تخصصی کشوری سرگروه های استانی بهداشت وایمنی کار درتاریخ93/5/19 دراستان کردستان،شهرسنندج برگزار می گردد.برای دریافت نامه مربوطه بر روی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید